• Trang chủ
  • Tin Hót
  • Chính thức thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới
211 lượt xem

Chính thức thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất – Quốc hội khóa XV, sáng 23/7 Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, có 470/470 ĐBQH có mặt tán thành (chiếm 94,19% tính trên tổng số ĐBQH), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả bỏ phiếu kín bằng hình thức điện tử.

Dự thảo Nghị quyết nêu rõ, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ.

18 bộ gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

4 cơ quan ngang bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua

Lê Bảo – Hoàng Lê