• Trang chủ
  • Tin Hót
  • Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội
305 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội

Tiếp tục phiên làm việc buổi chiều 26/7, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín để bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Với 100% ĐBQH tán thành, đồng chí Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau khi được Quốc hội bầu, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 Phạm Minh Chính đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 Phạm Minh Chính tuyên thệ

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi – Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Ngay sau khi thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu nhậm chức quan trọng. Trước đó, cuối phiên làm việc sáng 26/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đọc Tờ trình đề cử nhân sự đẻ Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân sự được giới thiệu là đồng chí Phạm Minh Chính – người được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021) để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê Bảo – Hoàng Dương